Monthly Archives

april 2014

Trials

By | News

Besides the employees of Standard Fasel who did the boiler repairs during the shipyard period at De Haas Maassluis, a lot of work was done by our volunteers. Due to this we were able to do river trials last Saturday with an approved boiler with new fire tubes and a freshly painted ‘Furie’.

Read More

Proefvaart

By | Nieuws

Naast de medewerkers van Standard Fasel die de ketelreparatie hebben uitgevoerd is er, tijdens de reparatieperiode bij De Haas Maassluis, ook veel werk verzet door onze vrijwilligers. En zo konden we gisteren met een goedgekeurde ketel met nieuwe vlampijpen en een goed in de verf zittende Furie gaan proefvaren.

Read More

New website

By | News

After a while off line we are now reachable again through a new modern website. The site is built and partly sponsored by Toscani Projects Maassluis. Now we are able to pass information faster and show pictures and movies about the tug in an easier way. We are happy with this achievement.

Read More

Nieuwe website

By | Nieuws

Na een tijdje van het scherm te zijn geweest zijn we, via een nieuwe moderne website, weer te bereiken. De site is gemaakt en deels gesponsord door Toscani Projects uit Maassluis. We kunnen nu sneller informatie doorgeven en makkelijker foto’s en of filmpjes over het reilen en zeilen van de sleper en de stichting laten zien. We zijn er blij mee.

Read More