Monthly Archives

mei 2014

Dordt in Stoom 2014

By | News

Groot Hoofd
On Friday, May 23 we sailed with a lot of guests on board to Dordrecht to participate in the biggest steam event in Europe: “Dordt in Stoom”. After a prosperous voyage we arrived in a nostalgic atmosphere with steam tugs, steam engines and a steam train. In the evening the Furie participated in the fleet review and on Saturday and Sunday the vessel was open to visitors. Some 900 people have visited the Fury. After a great trip homewards on Sunday we were back to our home port Maassluis. A brilliant weekend thanks to the nice weather.

Dordt in Stoom 2014

By | Nieuws

Groot Hoofd
Op vrijdag 23 mei met veel gasten aan boord naar Dordrecht vertrokken voor deelname aan het grootste stoomevenement van Europa: “Dordt in Stoom”. Na een voorspoedige reis terechtgekomen in een nostalgische sfeer met stoomslepers, stoommachines, stoomwerktuigen en een stoomtrein.
’s Avonds meegevaren in een grote vlootschouw en op zaterdag en zondag open gelegen ter bezichtiging. Zo’n 900 mensen hebben de Furie bezocht. Na een voorspoedige reis lagen we zondagavond weer op onze vaste plek in de haven van Maassluis. Een schitterend weekend mede dankzij het fraaie weer.

400 Years Maassluis

By | News

FURIE 2014_3095
On May 16 it was 400 years ago that Maassluis officially became an independent municipality. This joyful event was and is celebrated with the start of ceremonially signing the Deed of Separation by the mayors of Maassluis and Maasland and it will finish with the Furieade in October this year.
Saturday, May 17 there was “400 years Maassluis Maritime Experience”, a day with beautiful weather, many ships in the harbor, music, dance and crafts demonstrations. Round trips on the river were available with several ships, including the Furie.
The old lady has done four tours of which was the first one was moderately busy but the other three were sold out. The highlight of the day was an afternoon fleet review on the river with some 50 vessels, tugs, fishing vessels, freighters and of course the Furie. It was quite a spectacle that many people came watch.

400 Jaar Maassluis

By | Nieuws

FURIE 2014_3095
Op 16 mei was het 400 jaar geleden dat Maassluis officieel een zelfstandige gemeente werd. Dit heuglijke feit werd en wordt uitbundig gevierd met als start het opnieuw tekenen van de Acte van Separatie door de burgemeesters van Maassluis en Maasland en als slot de Furieade in oktober.
Zaterdag 17 mei was er “Ervaar 400 jaar Maassluis Maritiem” een dag met stralend weer, veel schepen in de haven, muziek, dans en demonstraties oude ambachten. Rondvaarten konden met diverse schepen, waaronder de Furie, op de rivier worden gemaakt.
De oude dame heeft 4 rondvaarten uitgevoerd waarvan de eerste matig bezet was maar de andere drie uitverkocht waren. Het klapstuk van de dag was ’s middags een vlootschouw op de rivier met zo’n 50 schepen, slepers, vissersschepen, vrachtvaarders en uiteraard was de Furie ook van de partij. Mede door demonstraties van moderne slepers, een heel spektakel waar veel volk op af kwam.

Sailing Trips May 2014

By | News

ervaarmaassluis
On Saturday May 17th the Maritime Opening Event of 400 Years Maassluis takes place. Obviously the Furie will participate. The tug will make tours every 75 minutes from the outer harbor at the Govert van Wijnkade. The first trip starts at 10.00 hrs, then at 11.30 hrs, 13.00 hrs and 14.30 hrs. Fee is € 5.00 per person. At 16.00 hrs there is a two hour trip during the Fleet Parade, fee is € 10.00. Tickets will be available shortly at the V.V.V. Maassluis, located at the Heldringstraat, and if still remaining, on location at the stand of the Sleepboothaven Maassluis Foundation on the Govert van Wijnkade.

DordtInStoom_poster_2014
On Friday May 23th we depart for Dordrecht to take part in the biggest steam event in the Netherlands: Dordt in Stoom. On Friday night the Furie will participate in the Fleet Parade and on Saturday and Sunday she will be open for visitors at Het Groothoofd. Sunday evening we will sail back to Maassluis.

Vaartochten mei 2014

By | Nieuws

ervaarmaassluis
Op zaterdag 17 mei a.s. is het Maritieme Openingsfeest van 400 jaar Maassluis. Uiteraard doet de Furie daaraan mee. De sleper zal vanaf de kop van de buitenhaven aan de Govert van Wijnkade rondvaarten van circa vijf kwartier verzorgen. De eerste afvaart is om 10.00 uur, vervolgens 11.30 uur, 13.00 uur en 14.30 uur. Kosten € 5.00 per persoon. Om 16.00 uur is er een rondvaart tijdens de Vlootschouw van circa twee uur, kosten € 10.00. Kaarten voor de rondvaarten zijn t.z.t. te verkrijgen bij de V.V.V. Maassluis in de Heldringstraat en, indien nog voorradig, op 17 mei bij de kraam van de stichting Sleepboothaven Maassluis aan de Govert van Wijnkade (buitenhaven).

DordtInStoom_poster_2014
Op vrijdag 23 mei vertrekken we naar Dordrecht om deel te nemen aan het grootste stoomevenement van Nederland: Dordt in Stoom. Op de vrijdagavond doet de Furie mee met de grote vlootschouw en op de zaterdag en zondag ligt ze ter bezichtiging aan het Groothoofd. Zondagavond varen we weer naar Maassluis.