Monthly Archives

juni 2014

Special visitor

By | News

FURIE 2014_3789
A few weeks ago we were approached by the nephew of an ex crewmember of the tug. Hij asked if it was possible to visit the Furie with his uncle. Obviously that was possible and they came over on Thursday 12th of June. It turned out that he used to be an able-bodied seaman on board the tug, then called Holmvik, in 1974. He was responsible for the chain connections of the wood rafts. A lot of stories and pictures and an ex-crewmember who was really impressed with the present state of the vessel. A succesful visit after which we went for a little sailing trip.
Last Friday, Saturday and Sunday we did trips with various groups to Rotterdam. Thanks to the beautiful weather, this trips were a great succes.
From now on we time for the necessary maintenance. Presently the carpentery of the port side forward cabin is ongoing and the maintenance of the wheelhouse wood work started.

Bijzonder bezoek

By | Nieuws

FURIE 2014_3789
Een paar weken geleden werden we vanuit Zweden benaderd door een neef van een oud-opvarende van de sleper. Hij vroeg of het mogelijk was om met z’n oom de Furie te bezoeken. Uiteraard was dat het geval en op donderdag 12 juni was het zover. Het bleek te gaan om een matroos die in 1974 op de sleper, toen genaamd Holmvik, had gevaren en verantwoordelijk was voor de kettingverbindingen van de houtvlotten. Veel verhalen en foto’s en een ex-opvarende die helemaal onder de indruk was van de staat waarin de sleper nu verkeerde. Een geslaagd bezoek, waarop we ook nog een eindje hebben gevaren.
Op vrijdag, zaterdag en zondag is er met groepen gevaren naar Rotterdam, mede dankzij het fraaie weer waren dit zeer geslaagde reisjes.
Voorlopig hebben we weer tijd om het nodige onderhoud te plegen. Zo wordt hard gewerkt aan het betimmeren van de BB – vooronderhut en wordt de stuurhut onderhanden genomen.