Monthly Archives

juli 2014

Television recording for Max Monumentaal

By | News
Huub Stapel on board the Furie Photo: Jan Steehouwer

Huub Stapel on board the Furie Photo: Jan Steehouwer

In the TV program Max Monumentaal, an initiative of the BankGiro Lottery, Huub Stapel shows how buildings are being restored which from a cultural point of view deserve to be preserved.
O n July 1, Huub Stapel presented the key of the restored Delflandhuis in Maassluis to the Foundation Hendrick de Keyser. Since the handover took place at the Stadhuiskade, the Furie also came into the picture. The closure of the program, after a city tour, was recorded in the wheelhouse of the tug. All in all great advertising, thanks to Max Monumentaal. The series is being recorded by Endemol and will be broadcasted by Broadcast Company Max this autumn.

Works in progress
In the recent period there has been done a lot of work. The stand at SB – side of the bridge deck back was removed, conserved and placed back straightened and then there was the necessary regular maintenance. Currently we are working on replacing the glass slats of the windows of the wheelhouse, new furniture is being built in the PS forward cabin and the black choir is busy installing the piston driven steam generator.

Filmopname voor Max Monumentaal

By | Nieuws
Huub Stapel aan boord van de Furie. Foto: Jan Steehouwer

Huub Stapel aan boord van de Furie. Foto: Jan Steehouwer

In het Tv-programma Max Monumentaal, een initiatief van de BankGiro Loterij, laat Huub Stapel zien hoe panden worden gerestaureerd die het uit cultureel oogpunt verdienen om bewaard te blijven.
Zo overhandigde op 1 juli j.l. Huub Stapel de sleutel van het gerestaureerde Delflandhuis in Maassluis aan de Vereniging Hendrick de Keyser. Daar de overhandiging op de Stadhuiskade plaats vond kwam ook de Furie goed in beeld. De afsluiting van het programma werd, na een stadswandeling, zelfs opgenomen in de stuurhut van de sleper. Al met al prima reclame, met dank aan Max Monumentaal. De serie wordt opgenomen door Endemol en uitgezonden bij omroep Max vanaf dit najaar.

Werkzaamheden
In de afgelopen periode is er weer veel werk verzet. Zo is het bordes aan SB – zijde van het brugdek weer goed vast – en rechtgezet en is er het nodige reguliere onderhoud gepleegd. Momenteel wordt gewerkt aan het vervangen van de glaslatjes van de ruiten van de stuurhut, wordt nieuw meubilair ingebouwd in de BB – vooronderhut en is het zwarte koor bezig met het installeren van een zuigerstoom gedreven generator.