Monthly Archives

december 2014

Christmas greetings

By | News
Foto: Jan Steehouwer

Photo: Jan Steehouwer

The Board and other volunteers of the Hollands Glorie Foundation wish you a Merry Christmas and a prosperous 2015.

Eindejaarswens

By | Nieuws
Foto: Jan Steehouwer

Foto: Jan Steehouwer

Bestuur en medewerkers van de Stichting Hollands Glorie wensen U prettige kerstdagen en een voorspoedig 2015.

Fire Tubes as art

By | News
Foto: Jan Steehouwer

Mr. Andriessen with his creation.

Photo: Jan Steehouwer

The residents of the apartment building ‘Furie’ at the Santplaet in Maassluis, have previously sponsored two fire tubes and so helped to fund the replacement of all the tubes from the boiler to the Furie. Afterwards, we were asked if we had another piece of old tube and whether that could be used to create a work of art from it. No problem. Recently, we were called by Mr H. Andriessen who asked if we wanted to see the result created by him. The artwork consists of three pieces of tube and a picture hanging in the building across from the elevators. Where an old tube can be put to good use.
We also did some sailing. On November 14 we made a trip on the river with a group from The Hague and on Saturday, November 15th we had the annual arrival of Saint Nicolas. Despite the rain it was quite busy along the quayside. Many children with their parents saw the steamship Spain with Saint Nicolas and his entourage enter the port. The fuel was this time sponsored by Reinplus Van Woerden Bunker BV Argos. Later in the day there was the traditional sponsor trip to the port of Rotterdam. Enjoyable but wet.

Vlampijp als kunstwerk

By | Nieuws
Foto: Jan Steehouwer

De heer Andriessen bij zijn creatie.

Foto: Jan Steehouwer

De bewoners van het appartementsgebouw de FURIE aan de Santplaet in Maassluis, hebben indertijd twee vlampijpen gesponsord en zo meegeholpen aan het financieren van de vervanging van alle pijpen van de ketel van de FURIE. Nadien werd ons gevraagd of we nog een stuk oude pijp hadden liggen en of dat gebruikt mocht worden om er een kunstwerk van te maken. Geen probleem. Recentelijk werden we gebeld door de heer H. Andriessen die vroeg of we het door hem gemaakte resultaat wilden komen bekijken. Het kunstwerk bestaande uit drie stukken pijp en een foto hangt in het gebouw tegenover de liften. Waar een oude pijp al niet goed voor is.

Er is ook gevaren. Op 14 november een tochtje op de rivier met een gezelschap uit Den Haag en op zaterdag 15 november de jaarlijkse intocht van Sinterklaas. Ondanks de regen was het zaterdag weer flink druk langs de haven. Veel kinderen met hun ouders zagen de SPANJE met Sinterklaas en zijn gevolg de haven binnenvaren. De brandstof werd deze keer gesponsord door Reinplus Van Woerden Bunker B.V. Argos. Later op de dag was er de traditionele sponsorvaart naar de Rotterdamse havens. Gezellig, maar wel nat.