Monthly Archives

januari 2016

JUBILEE YEAR ss FURIE

By | News
Photo: G. Langelaar

Photo: G. Langelaar

This year the Furie is 100 years old and we plan to give more attention on this in the second half of the year.
Currently we are busy with activities related to the replacement of the wooden deck. After we requested quotations we started with grant applications. Thanks to commitments of the Fonds Schiedam Vlaardingen eo, the Prins Bernhard Cultuur Fonds and the Elise Mathilde Fonds, a contribution by the NISS, the great result of the sponsor action and a contribution of the foundation, we have recently been able to give the green light for the start of the restoration. The iron work will be carried out by De Haas Maassluis and the carpentry by shipyard De Hoop from Workum.
The Furie is currently at shipyard De Haas Maassluis and will probably remain there for some time. In April / May, we hope to start with our jubilee activities with a beautifully restored Furie.

JUBILEUMJAAR ss FURIE

By | Nieuws
Foto: G. Langelaar

Foto: G. Langelaar

De Furie is dit jaar 100 jaar oud en we zijn van plan daar in de tweede helft van het jaar aandacht aan te besteden.
Momenteel zijn we nog druk doende met activiteiten rond het vervangen van het houten brugdek. Nadat we offertes hadden aangevraagd zijn we begonnen met subsidieaanvragen. Dankzij toezeggingen van het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Elise Mathilde Fonds, een bijdrage van het N.I.S.S., de geweldige opbrengst van de planken sponsoractie en een eigen bijdrage van de stichting, hebben we recent het groene licht kunnen geven voor de start van de restauratie. Het ijzerwerk zal worden uitgevoerd door De Haas Maassluis en het timmerwerk door Scheepstimmerwerf de Hoop uit Workum.
De Furie ligt momenteel al bij scheepswerf De Haas Maassluis en zal daar wel een tijd blijven liggen. In april / mei hopen we met een fraai opgeknapte Furie te kunnen beginnen aan onze jubileum activiteiten.