Monthly Archives

februari 2016

Replacement Bridge Deck

By | News
Photo: Jan Steehouwer

Photo: Jan Steehouwer

Before the Furie was towed to Shipyard De Haas Maassluis early January our volunteers had already done a lot of work. The telegraph, compass housing and bridge bullwark were removed and where necessary, the paneling of the interior of the ship. On the shipyard the lifeboats and davits were lifted off.
The carpenters of Ship Timmerwerf Hope could then begin removing the deck on the port side. It turned out that only a small portion of the underlying rafters needed replacement. And when that is done the now delivered and preserved wood will be fitted in the old-fashioned way with tar and hemp.
The works on the bridge deck are on schedule and we hope, as previously written, to return in May to our familiar berth at the Stadhuiskade.
Earlier this month, the boiler did undergo its biennial inspection by Lloyd’s. No problems and fully approved, we pay tribute to our black choir.

VERVANGING BRUGDEK

By | Nieuws
Foto: Jan Steehouwer

Foto: Jan Steehouwer

Voordat de FURIE begin januari naar Scheepswerf De Haas Maassluis werd gesleept was er door onze vrijwilligers al veel werk verzet. Zo werden telegraaf, kompashuis en brugverschansing van het brugdek gehaald Tevens werd, waar nodig, de betimmering in het schip verwijderd. Bij de werf werden de sloepen en davits van boord getakeld.
De timmerlieden van Scheepstimmerwerf de Hoop konden toen beginnen met het verwijderen van het dek aan bakboordzijde. Het bleek dat maar een klein deel van de onderliggende spanten vervangen moet worden. En als dat gebeurd is zal het, inmiddels geleverde en geconserveerde, hout op ouderwetse wijze met pek en hennep op het dek worden aangebracht.
We liggen wat het brugdek betreft op schema en hopen, zoals eerder geschreven, in april mei weer terug te kunnen naar onze vertrouwde ligplaats aan de Stadhuiskade.
Begin deze maand heeft de ketel weer haar tweejaarlijkse keuring door Lloyd’s ondergaan. Geen problemen en volledig goedgekeurd, hulde aan ons zwarte koor.