Monthly Archives

maart 2016

REPLACEMENT BRIDGE DECK

By | News
Photo: Jan Steehouwer

Photo: Jan Steehouwer

It is going well with the replacement of the bridge deck, partly through the work of our volunteers. Six days a week, there are at least two volunteers on board to assist with the various jobs.
After the wood of the old bridge deck was removed, the people of shipyard De Haas Maassluis could replace steel, where necessary. The chipping and conserving was done by our people.
In recent weeks, the carpenters of Shipyard De Hope also have been busy. The preserved wood has been fitted on both port and starboard side. Currently they are working on the part in front of the wheelhouse, after which the joints between the wood will be sealed in the traditional way with tar and hemp.
After this is done the Furie will go on the slipway, with the aim to clean and preserve the underwater hull. All in all we hope to return in April / May to our familiar berth at the Stadhuiskade.

VERVANGING BRUGDEK

By | Nieuws
Foto: Jan Steehouwer

Foto: Jan Steehouwer

Het gaat voorspoedig met de vervanging van het brugdek, mede ook door de activiteiten van onze vrijwilligers. Zes dagen in de week zijn er minimaal twee vrijwilligers aan boord om hand – en spandiensten te verrichten.
Nadat het hout van het oude brugdek was verwijderd kon het ijzerwerk, waar nodig, worden vervangen door de mensen van scheepswerf De Haas Maassluis. Het bikken en in de menie zetten werd door onze mensen gedaan.
In de afgelopen weken hebben de timmerlieden van Scheepstimmerwerf de Hoop ook niet stil gezeten. Zowel aan bakboord – als aan stuurboordzijde is het geconserveerde hout aangebracht. Momenteel zijn ze bezig met het gedeelte voor de stuurhut, waarna de naden tussen het hout op ouderwetse wijze met pek en hennep zullen worden dichtgemaakt.
Nadat dit karwei geklaard is gaat de Furie nog droog met als doel de huid van het onderwaterschip schoon te maken en te conserveren. Al met al hopen we in april /mei weer terug te kunnen naar onze vertrouwde ligplaats aan de Stadhuiskade.