Column Furie, januari 2023

By 12 januari 2023Nieuws


Aan de slag
Met nog de allerbeste wensen voor 2023, kan ik u melden dat we eindelijk aan de slag kunnen!
Het is voorjaar 2019 als we bij verschillende subdidiefondsen een aanvraag indienen voor een groot
onderhouds- en restauratieprogramma aan boord van de Furie. We krijgen veelal positieve reacties
en daarmee hebben we een sluitende begroting. We staan in het voorjaar van 2020 te trappelen om
samen met de specialisten van scheepswerf De Haas en onze eigen bemanning een lange lijst
ingrijpende klussen aan te pakken. En toen werd het stil in Nederland en dus ook rond de Furie.
Nu, drie jaar later, kunnen we écht aan de slag. Gelukkig heeft De Haas in Rotterdam inmiddels een
geweldige scheepskraan in gebruik, waarmee ze de Furie uit het water hijsen en op een veilige plaats
aan de kade afzetten. Ruimte genoeg. Daar hebben we volop de mogelijkheden om alle uitstaande
restauratie- en reparatiewerkzaamheden op een gedegen manier uit te voeren. De complexe zaken
laten we graag aan De Haas over, maar waar mogelijk doen we het werk met de eigen ploeg. Eind
januari vertrekken we richting Rotterdam en we hopen ergens in maart weer terug te keren.
Dat dit allemaal ook na drie jaar kan worden uitgevoerd, is voor een belangrijk deel te danken aan
een aantal subsidiefonden. Het Fonds Schiedam Vlaardingen, het Mondriaan Fonds, het De Groot
Fonds, het Prins Bernhard Fonds en De Stichting 75 jaar NBB waren allemaal bereid om ook na drie
jaar dit omvangrijke project te ondersteunen. Hulde en dank hiervoor.
Want dankzij de steun van deze fondsen, de geweldige samenwerking met scheepswerf De Haas en
verschillende toeleveranciers blijft het mogelijk om ook een 107 jaar oude stoomzeesleper te
behouden voor de volgende generaties. En wie wil dat nou niet.
Ton Raemakers
Voorzitter Stichting Hollands Glorie