Erepenning der Gemeente voor de heer L.F. (Leo) Vermaas

Burgemeester Edo Haan rijkt de Erepenning der Gemeente Maassluis uit aan Leo Vermaas

Op zaterdag 28 januari 2017 reikt burgemeester Edo Haan de Erepenning der Gemeente uit aan de heer L.F. Vermaas vanwege zijn afscheid als bestuurslid van de Stichting Hollands Glorie.

De heer L.F. (Leo) Vermaas heeft zich gedurende een zeer lange periode buitengewoon verdienstelijk gemaakt als secretaris voor de Stichting Hollands Glorie te Maassluis. Tevens was de heer Vermaas een van de medeoprichters van deze Stichting.
Stichting Hollands Glorie is sinds 1978 de trotse eigenaar van de Furie, Nederlands laatste stoomzeesleper. In september 2016 vierde de stichting feest want het was het exact 100 jaar geleden dat de Furie van stapel liep bij Scheepswerven v.h. G&H Bodewes in de provincie Groningen en is een uniek industrieel en maritiem erfstuk. Sinds de Furie door Stichting Hollands Glorie is aangeschaft vormt deze een belangrijk icoon voor de stad Maassluis.
Niet alleen tijdens het jaarlijks terugkerende Maassluise evenement de Furieade maar ook tijdens de landelijke intocht van Sinterklaas vervulde de Furie een prominente rol.
De heer Vermaas is sinds de Furie naar Maassluis is gehaald en de Stichting Hollands Glorie is opgericht in 1978 nauw betrokken als organisator, vice voorzitter en secretaris bij veel activiteiten op en rond de Furie. Samen met de toenmalige voorzitter gaf hij de eerste aanzet tot de organisatie van de Furieade. Na enkele jaren werd hiervoor een aparte stichting opgericht waarin hij vele jaren zitting had en een actieve rol speelde.

Wegens zijn bijdrage aan de promotie van de stad heeft het College van Burgemeester en Wethouders besloten om de heer Vermaas de gemeentelijke onderscheiding, de Erepenning der Gemeente toe te kennen.

De Erepenning der Gemeente wordt uitgereikt aan personen, al dan niet ingezetenen van de gemeente, die zich gedurende enige tijd of naar aanleiding van een bijzondere gebeurtenis verdienstelijk hebben gedragen ten opzichte van de gemeente.