Gemeentelijke onderscheiding voor Stichting Hollands Glorie

By 19 november 2016Nieuws
Foto: Jan Steehouwer

Foto: Jan Steehouwer

Weer heel even was de Furie, als vanouds, in de hoofdrol op nationale televisie te bewonderen. Afgelopen zaterdag tijdens de landelijke intocht van Sinterklaas in Maassluis, was het immers onze eigen Furie die als reddende engel de vastgelopen Pakjesboot 12 lostrok. Hierdoor kwamen de Sint en zijn Pieten met alle cadeautjes toch nog veilig aan in Nederland en kon het grote feest beginnen. Voor de 2,1 miljoen jeugdige tv-kijkers verrichte de Furie hiermee toch wel een ware heldendaad.

Ook burgemeester Haan was onder de indruk van het optreden van de Furie en reikte daarom ’s avonds, namens het College, de Marnix van Sint Aldegonde plaquette uit aan de vrijwilligers van Stichting Hollands Glorie.
“Deze onderscheiding wordt uitgereikt aan niet natuurlijke personen die zich in enig opzicht jegens de gemeente Maassluis of haar ingezetenen gedurende lange tijd of naar aanleiding van een zeer bijzondere gebeurtenis meer dan gewoon verdienstelijk hebben gedragen. De bijzondere staat van dienst van de Stichting Hollands Glorie maakt dat zij in aanmerking komt voor deze bijzondere gemeentelijke onderscheiding,” aldus de burgemeester. “Al bijna veertig jaar maakt de Stichting Hollands Glorie het mogelijk dat de Furie de belangrijke rol van icoon en ambassadeur van de stad Maassluis kan vervullen. Met onvermoeibare inzet zorgen de vele vrijwilligers ervoor dat de stoomzeesleper kan varen en de overige tijd als Maassluis’ trots aan de Stadhuiskade ligt.”

“Een complete verrassing, deze prachtige onderscheiding! Dit hebben we echt niet aan zien komen en we zijn hier uiteraard heel trots op,” reageert Ton Raemakers, voorzitter van Stichting Hollands Glorie, enthousiast. “Natuurlijk is het altijd fijn als al het werk dat in dit schip is gaan zitten, op zo’n manier wordt gewaardeerd. Dat geeft je toch net even een extra zetje om op volle kracht weer door te gaan! Een mooi gebaar van het gemeentebestuur voor een ieder die helpt om de Furie te onderhouden. Deze oorkonde krijgt een ereplekje aan boord en we hopen dat veel bezoekers hem zullen komen bewonderen.”