Stichting:

Vanaf laat in de negentiende eeuw tot in de zeventiger jaren van de twintigste eeuw is Maassluis de belangrijkste uitvalsbasis geweest van de stoom – en motorzeeslepers van L Smit & Co’s Internationale Sleepdienst, later Smit Internationale. Toen er dan ook in 1977 een nog varende stoomzeesleper op de televisie verscheen was het logisch dat er pogingen werden ondernomen dit schip naar Maassluis te halen om zo te kunnen laten zien hoe het er vroeger op stoomzeeslepers aan toe ging. De ‘Furie’ was na afloop van de televisie -opnamen in 1976 verkocht aan ‘Handels Mij. Heise’ in Zaandam. Daar lag ze een jaar lang stil, tot de Maassluizers kwamen kijken of de sleper misschien te koop en nog te restaureren was. Toen dit het geval bleek, ging het razendsnel. Een stichting werd opgericht en certificaten van deelname werden uitgeschreven. Aangezien de serie nog op televisie was, kwam er in korte tijd veel geld binnen. De ‘Furie’ kon gekocht worden.

Thuishaven:

Op 15 februari 1978 ondertekenden de deelnemers van het eerste uur de statuten van de ‘Stichting Hollands Glorie’. Zo begon een stichting met als doel:
‘De totstandkoming en instandhouding van een varend en werkend museum op het gebied van de stoomzeesleepvaart in de ruimste zin van het woord.’
Op dezelfde dag ondertekende men ook het koopcontract voor de sleper. Daarmee werd de ‘Furie’ meteen eigendom van de gloednieuwe stichting. Twee dagen later, op 17 februari, om 16.00 uur, werd de ‘Furie’ haar nieuwe thuishaven Maassluis binnengesleept. De restauratie ging van start. Sindsdien stelt de Stichting Hollands Glorie zich met succes ten doel de ‘Furie’ vaarklaar te houden, haar open te stellen voor bezichtiging én haar zoveel mogelijk in originele staat terug te brengen.

HJS-8615a

Foto: ‘Furie’ volle kracht vooruit. Foto: Maarten Laupman, Rotterdam.