Stoomzeesleper FURIE, 100 jaar oud, deel 2

By 4 juni 2016Nieuws

De geschiedenis van de FURIE in 5 delen door Leo Vermaas.

Foto: Slepend met houtvlotten op de rivier. foto: archief Stichting Hollands Glorie

Foto: Slepend met houtvlotten op de rivier. foto: archief Stichting Hollands Glorie

Deel 2: Zweedse periode 1918 -1976

De ‘HOLMEN III’ kwam op 10 april 1918 in Zweden aan en werd ingezet voor het verslepen van houtvlotten, wat ze tot aan 1967 heeft gedaan. Bomen werden in Noord-Zweden en Finland gekapt voor de papierindustrie. De bomen werden in het water gegooid en dreven naar de monding van de rivier waar ze met kettingen aan elkaar werden gebonden tot vlotten van zo’n 300 m3. Maximaal tweeëndertig van die vlotten werden door de ‘HOLMEN III’ over de Oostzee naar de papierfabrieken gesleept. Vanaf 1967 echter, werd het transport van hout steeds meer met trein of auto uitgevoerd. De sleper werd verkocht aan de toenmalige kapitein die er nog tot 1976 sleepwerk mee heeft verricht in de buurt van Stockholm. De naam werd: ‘HOLMVIK’.
Vanaf 1918 had de sleper diverse veranderingen ondergaan. Zo werden in 1920 de walegangen aangebracht en de verblijven aangepast. Midden vijftiger jaren kwam er een radiotelefonie installatie aan boord, werd een tweede mast geplaatst en ging men over van kolen- naar oliestook. De bemanning bestond uit elf personen en al in de twintiger jaren waren twee daarvan vrouwen.