Loek Stolk

Mijn naam is Loek Stolk, geboren en getogen Delvenaar sinds 15 februari 1938. In de zeventigerjaren zijn we verhuisd naar Maassluis en in die tijd werd ook de serie “Hollands Glorie” door de AVRO uitgezonden. In die periode vernam ik via “De Schakel” dat er een stichting opgericht was met het doel de Furie te kopen en te behouden voor de toekomst. Na verloop van enige tijd was de Furie gekocht en werden er ook vrijwilligers gevraagd. Ik kan mij nog herinneren dat ik een met de handgeschreven sollicitatiebrief gestuurd heb, waarin ik mij aanbood als een goedwillende amateur. Ik werd aangenomen en was één van de vele vrijwilligers van het eerste uur.

De Furie heeft in mijn gezin een bijzondere plaats. Daarvoor moet ik terug in de Furiegeschiedenis.
Gijs Smoor, een toenmalige machinist en bestuurslid bracht 3 zonen mee aan boord. Mijn dochter Sabine ging toen ook wel eens mee naar evenementen met de Furie en werd ‘smoor’-verliefd op Leo Smoor.
Echter de vrouw van Gijs was bevriend met ene Teuni Noordsij (jeugdvriendinnen) en ik ontmoette de dames aan boord tijdens Sail Amsterdam in 1985. Dit was liefde op het eerste gezicht en sinds 1987 zijn wij getrouwd en ben ik toen ook weer teruggekeerd naar Delft waar Teuni woonde. We hebben samen 2 dochters en 1 zoon en inmiddels 7 kleinkinderen.

Na mijn diensttijd zette ik mijn eerste stappen in de reiswereld en wel bij een plaatselijk touringcarbedrijf, waar
ik naast het baliewerk ook allerhande kantoorwerkzaamheden verrichtte. Na ca. 10 jaar solliciteerde ik bij de toenmalige Stoomvaart Maatschappij Zeelend (SMZ) nu Stena Line BV waar ik o.a. verantwoordelijk was voor de Afdeling Groepsreizen en intensief betrokken was bij touroperations. Na 20 jaar ben ik intern overgestapt naar de Afdeling Vrachtzaken alwaar ik 5 jaar verantwoordelijk was voor afhandeling van schadeclaims.

Aan boord werd ik ingedeeld bij de dekdienst, waar ik allerhande werkzaamheden heb verricht en mij aardig wat vaardigheden heb eigen gemaakt. Ook werd ik betrokken bij de organisatie van beursdeelnames, bemannings- kleding en inkoop van verkoopartikelen. Inmiddels nemen Aad van den Boogaart en ik al het timmerwerk voor onze rekening.

In 2018 wanneer we het 40 jarig bestaan van de Furie/Stichting Hollands Glorie herdenken hoop ik 80 jaar te worden. Ik hoop dan toch nog een poosje door te kunnen gaan, want de sfeer aan boord kan je moeilijk missen.