Ton Raemakers

Mijn naam is Ton Raemakers en ik ben sinds augustus 2014 voorzitter van de Stichting Hollands Glorie, de eigenaar van de laatste nog varende stoomzeesleper van Nederland, de Furie.

En bijzonder is, dat de Furie in 1916 gebouwd is door mijn voorvaderen. Mijn moeder was een echte Bodewes!! En mijn nicht Thecla Bodewes, lid van de Raad van Advies van de Stichting, benaderde mij voor een rol als voorzitter in het bestuur. Een hele eer, zeker omdat de toenmalige voorzitter Henk de Haas al vanaf eind jaren zeventig actief was en onder andere de Furie naar Maassluis had gehaald.

Als voorzitter kwam ik eigenlijk in een gespreid bedje. Een geweldige en gedreven ploeg vrijwilligers in een soepel acterende organisatie en natuurlijk een schip in blakende conditie. Mijn taak was voornamelijk gericht op het in stand houden hiervan, ook op de langere termijn. En voorlopig lijkt dat aardig te lukken!

Ik ben in 1954 geboren in Arnhem en ben na mijn middelbare school en diensttijd in Delft Scheepsbouw gaan studeren. Na mijn afstuderen heb ik 18 jaar bij Mammoet wereldwijd grote hijs- en transportprojecten uitgevoerd. In 2001 ben ik overgestapt naar ingenieurs- en adviesbureau Euro-Rigging in Utrecht waar ik algemeen directeur werd. Sinds 2016 werk ik hier nog als adviseur.

Ik woon met mijn vrouw in Vlaardingen en we hebben drie kinderen en twee kleinkinderen. Naast een drukke baan heb ik me in de afgelopen jaren graag ingezet voor o.a. de voetbalclub HVO, badmintonclub Vijfsluizen en KIVI Kring Schiedam Vlaardingen.

Maar nu maak ik graag tijd vrij voor de Furie. Er wordt vanuit het bestuur en de bemanning hard gewerkt om schip en organisatie in optima forma te houden. Er is een blauwdruk opgesteld waarin de plannen voor de toekomst worden gepresenteerd en er wordt o.a. gewerkt aan het gezicht naar buiten, de communicatie en de verbinding naar onderwijs en de komende generatie.

Kortom, er is altijd veel werk te verzetten rond de Furie en het is een groot genoegen om daarbij een rol te mogen spelen.