Monthly Archives

januari 2023

Furie bij scheepswerf De Haas Rotterdam

By | Nieuws

Op dinsdagmorgen, 24 januari om half tien, steeg de spanning toch wel een beetje bij de aanwezige bemanning van de Furie op het terrein van scheepswerf De Haas Rotterdam. De takels zijn dan al op vier punten om de romp van het schip gespannen en de nieuwe, gigantische scheepskraan begint aan de taak om de 180 ton wegende oude dame uit het water te hijsen.

‘Een geweldige voorziening hier bij De Haas,’ reageert voorzitter stichting Hollands Glorie, Ton Raemakers, enthousiast. ‘Het is echt een bizar gezicht om de Furie zo in de takels te zien hangen! Het gaat allemaal heel langzaam, maar met behulp van die vier wielstellen van de schepenlift wordt de Furie nu heel langzaam naar haar plek voor de komende weken gereden.’

Foto: Ton Raemakers/SHG

Werkzaamheden
De werkzaamheden die nu worden uitgevoerd aan de Furie, zouden drie jaar geleden eigenlijk al starten. De indrukwekkende lijst met uitstaande restauratie- en reparatiewerkzaamheden is inmiddels behoorlijk lang geworden. De complexe zaken zullen worden uitgevoerd door de deskundigen van scheepswerf De Haas, maar daar waar mogelijk doen we al het werk voornamelijk met onze eigen ploeg. Onze bemanningsleden zullen dan ook dagelijks aanwezig zijn; hetzij voor de eigen werkzaamheden, of om op te treden als brandwacht.

De komende weken zal de Furie de grote afwezige zijn in de haven van Maassluis en dus ook niet beschikbaar zijn voor rondleidingen aan boord.

Projectkosten
Een gigantisch groot project als dit, is domweg niet mogelijk zonder de onontbeerlijke steun van subsidiefondsen! Vanuit de Furie zijn we dan ook de volgende fondsen zeer erkentelijk voor hun bijdrage aan dit behoud van ons prachtige schip: Mondriaanfonds, Fonds Schiedam/Vlaardingen e.o., Prins Bernhardfonds, De Grootfonds en Stichting 75 jaar NBB. Zij hebben ervoor gezorgd dat we met een sluitende begroting aan de slag kunnen.

De verwachting is dat de Furie begin april weer het prachtige plaatje aan de Stadhuiskade zal opleveren en dus weer thuis zal zijn.

Foto: Ton Raemakers/SHG

Column Furie, januari 2023

By | Nieuws


Aan de slag
Met nog de allerbeste wensen voor 2023, kan ik u melden dat we eindelijk aan de slag kunnen!
Het is voorjaar 2019 als we bij verschillende subdidiefondsen een aanvraag indienen voor een groot
onderhouds- en restauratieprogramma aan boord van de Furie. We krijgen veelal positieve reacties
en daarmee hebben we een sluitende begroting. We staan in het voorjaar van 2020 te trappelen om
samen met de specialisten van scheepswerf De Haas en onze eigen bemanning een lange lijst
ingrijpende klussen aan te pakken. En toen werd het stil in Nederland en dus ook rond de Furie.
Nu, drie jaar later, kunnen we écht aan de slag. Gelukkig heeft De Haas in Rotterdam inmiddels een
geweldige scheepskraan in gebruik, waarmee ze de Furie uit het water hijsen en op een veilige plaats
aan de kade afzetten. Ruimte genoeg. Daar hebben we volop de mogelijkheden om alle uitstaande
restauratie- en reparatiewerkzaamheden op een gedegen manier uit te voeren. De complexe zaken
laten we graag aan De Haas over, maar waar mogelijk doen we het werk met de eigen ploeg. Eind
januari vertrekken we richting Rotterdam en we hopen ergens in maart weer terug te keren.
Dat dit allemaal ook na drie jaar kan worden uitgevoerd, is voor een belangrijk deel te danken aan
een aantal subsidiefonden. Het Fonds Schiedam Vlaardingen, het Mondriaan Fonds, het De Groot
Fonds, het Prins Bernhard Fonds en De Stichting 75 jaar NBB waren allemaal bereid om ook na drie
jaar dit omvangrijke project te ondersteunen. Hulde en dank hiervoor.
Want dankzij de steun van deze fondsen, de geweldige samenwerking met scheepswerf De Haas en
verschillende toeleveranciers blijft het mogelijk om ook een 107 jaar oude stoomzeesleper te
behouden voor de volgende generaties. En wie wil dat nou niet.
Ton Raemakers
Voorzitter Stichting Hollands Glorie