Skip to main content

Column:
Een duurzame Furie

juli 06, 2023
juli 06, 2023

Column Furie, juli 2023

Vorige maand overhandigde een delegatie van Mobiele Collectie Nederland een duurzaamheidsverklaring aan minister Harbers en een petitie “behoud ons varend erfgoed”. Wij zijn bezorgd over de verschillende emissie-regels die op stapel staan en pleiten voor een uitzondering voor varend erfgoed. Maar we lopen zeker niet weg als het gaat om duurzaamheid.

Zonder de oorspronkelijke, meer dan 100 jaar oude installatie en constructie van het schip geweld aan te
doen hebben we inmiddels enkele simpele maatregelen gerealiseerd: Verlichting aan boord is voorzien van energiezuinige LED-lampen. En wat te denken van de nieuwe klep in de schoorsteen. Hiermee voorkomen we dat tijdens het opstoken van de ketel veel warmte verloren gaat. We gaan ook beginnen met het renoveren van onze werkplaats en opslag in ‘Het Packhuys’. Een nieuw dak inclusief isolatie, een nieuwe deur en een nieuwe ketel moeten zorgen voor een energiezuinige bedrijfsvoering.

Een belangrijk probleem met stoomschepen is de uitstoot van kooldioxide. De Furie gebruikt gasolie als
brandstof, wat resulteert in een aanzienlijke CO2-uitstoot. Het verminderen van deze uitstoot kan worden
bereikt door over te schakelen op schonere brandstoffen, zoals GTL, LNG of biobrandstoffen. Er wordt zelfs gesproken over volledig elektrische aandrijving of een installatie die draait op waterstof.

We moeten echter wél bij de les blijven. Een elektrische Furie of een LNG tank aan dek is wat mij betreft een stap te ver. Maar we werken graag mee aan het onderzoek naar alternatieve brandstoffen of het toepassen van andere duurzame maatregelen, waarbij het karakter van ons erfgoed behouden blijft.

Het gaat mij om een gezond evenwicht tussen het behoud van varend erfgoed in haar oorspronkelijke vorm en serieuze aandacht voor duurzaamheid en milieu. Hier ligt, ook voor de oudste, nog varende
stoomzeesleper van Nederland, echt een flinke uitdaging!

Ton Raemakers
Voorzitter

Meest recente berichten: